Skolefritidsordning

MS starter Skolefritidsordning (IFO).

Ved LS
Oppdatert: (02.6.2008)

Manglerud Star Ishockey starter opp ishockey-skolefritidsordning (IFO) fra høsten. Dette er et aktivitetstilbud til barneskole-elevene i bydel Østensjø. Tilbudet er for barn som ønsker en aktiv ettermiddag med hovedvekt på skøytelek og ishockey. Tilbudet vil i første omgang være åpent for primært barn fra 2.-5. klasse.

Instruktørene på IFO spiller på Manglerud Star sitt A-lag og har erfaring fra SFO-ordningen på Manglerud barneskole.

I tillegg til skøytetrening vil IFO tilby bespisning, lekselesing og en del andre aktiviteter som spill, tegning, maling, kanonball, turer etc.

Vi vil også organisere en kjøreordning for de som ønsker det. Barna blir hentet på skolen og kjørt til Manglerudhallen. Denne ordningen koster kr 200,- pr måned.

IFO vil starte opp 1. september 2008 da våre instruktører ikke kan begynne før denne datoen.

Åpningstider: mandag -fredag 12:30-17:00

Priser pr måned: 5-dagers pakke: 1.595,-
4-dagers pakke: 1.395,-
3-dagers pakke: 1.195,-
2-dagers pakke: 995,-

Tilbudet vil være åpent i skoleferier og inneklemte dager. IFO holder stengt mellom jul og nyttår.

Tilbudet vil i første omgang være åpent for minimum 18 og maksimum 30 barn. Ettersom dette er første gang Manglerud Star Ishockey starter en skolefritidsordning av denne typen så er det vanskelig å vite hvordan responsen vil bli. Vi har delt ut en informasjonsbrosjyre på noen skoler og har så langt fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre som synes dette er et flott tiltak. Men det er allikevel vanskelig å forutsi hvor mange barn som kommer til å melde seg på. Derfor må klubben ta et forbehold om at IFO vil kunne bli avlyst hvis påmeldingene ikke blir som forventet, dvs færre enn 18 barn.

Påmeldingsfrist er satt til 1. juli 2008.

Påmelding sendes til
robert@mshockey.no. Følgende opplysninger må være med i påmeldingen: Navn, adresse, skole, klasse fra høsten, fødselsdato, antall dager i uken, telefonnummer, ønsket kjøreordning + eventuelle spesielle behov som barnet har: matallergier, sykdommer, medikasjon etc.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte for alle foreldre i august, i god tid før oppstart 1. september.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

mvh

Robert Ditlef-Johansen
daglig leder
IL Manglerud Star Ishockey

mobil: 906 54546Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS