Epost sendt Norges Ishockeyforbund

Kopi av epost sendt i går til Norges Ishockeyforbunds styre og ledelse,

Oppdatert: (21.3.2014)

Vi viser til dagens medieoppslag og foreslår følgende umiddelbare handling fra forbundets side:

1, Spillerlisensen trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning for de spillere som ikke har gyldig arbeidstillatelse i Norge

2. Klubber som bevisst benytter spillere uten arbeidstillatelse i Norge, klubber som bevisst bryter norsk lov, mister sin lisens til å spille ishockey i Norge med øyeblikkelig virkning

Norges Ishockeyforbund må nå vise handlingskraft, streng handlingskraft, og omgående linke spillerlisenser opp mot arbeidstillatelser.

Vi ber om en bekreftelse og garanti fra forbundets side om at de omtalte lov brytende spillerne fra Tønsberg er fjernet fra Tønsbergs lagoppstilling mot Manglerud Star på søndag.

Med vennlig hilsen
Manglerud Star Ishockey – Elite

Henning Thoresen
Styreleder

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS