Parkering ved Manglerudhallen

Alle parkeringskort utløper 28. februar 2014

Oppdatert: (06.2.2014)

Alle parkeringskort utløper 28.02.14, styret har vært i dialog med de ansvarlige for parkeringen og foreløpig er ikke avtalen fornyet.

Les skiltingen som er satt opp, og følg instruksene slik at du unngår parkeringsbot.

Med vennlig hilsen
STYRETPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS