NRK sporten

Sak om tidligere trenere for MS A-lag.

Oppdatert: (20.10.2013)

I forbindelse med at NRK sporten har lagt ut sak om at tidligere trenere har kommet med krav mot Manglerud Star bredde, har vi følgende kommentar fra Breddestyret.

Kravet er fra sesongen 2011/12 og gjelder utbetaling av trenerhonorar for trening av A-laget. Breddestyret vil bare bekrefte at det er kontakt mellom partene og forslag til avtale er oversendt motparten. Manglerud Star sin advokat i saken har også kontakt med motparten. Vi vil på nåværende tidspunkt ikke kommentere saken ytterligere, da dette ikke har noen hensikt så lenge det er forventet en løsning i sakens anledning.

Link til Nrk sporten her.

Vennlig hilsen
Per-Erik Ingjer
Leder BreddestyretPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS