Møteinnkallelse

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 18. desember.

Ved LS
Oppdatert: (04.12.2007)

Styret i Manglerud Star Hockey innkaller herved til ekstraordinært årsmøte tirsdag den 18. desember kl 19:00 auditoriet på Manglerud Skole.

Agenda:

* Åpning
* Godkjenning av innkallelse
* Valg av ordstyrer
* Valg av referent
* Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

* Orientering om den økonomiske situasjonen for klubben
* Valg av ny styreleder i Manglerud Star Hockey
* Valg av nytt styremedlem
* Valg av kontrollkomite, 2 pers

Manglerud 3. desember 2007

Styret i Manglerud Star Hockey

Etter avsluttet ekstraordinært årsmøte vil det bli avholdt et allmøte med informasjon om fremtidsplaner for klubben, herunder sportslig handlingsplan og økonomi.


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS