Møteinnkallelse

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 18. desember.

Ved LS
Oppdatert: (04.12.2007)

Styret i Manglerud Star Hockey innkaller herved til ekstraordinært årsmøte tirsdag den 18. desember kl 19:00 auditoriet på Manglerud Skole.

Agenda:

* Åpning
* Godkjenning av innkallelse
* Valg av ordstyrer
* Valg av referent
* Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

* Orientering om den økonomiske situasjonen for klubben
* Valg av ny styreleder i Manglerud Star Hockey
* Valg av nytt styremedlem
* Valg av kontrollkomite, 2 pers

Manglerud 3. desember 2007

Styret i Manglerud Star Hockey

Etter avsluttet ekstraordinært årsmøte vil det bli avholdt et allmøte med informasjon om fremtidsplaner for klubben, herunder sportslig handlingsplan og økonomi.


Print artikkel Skriv ut artikkelen
9

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS