Årsmøteinnkallelse

årsmøteinnkallelse for Manglerud Star Hockey.

Ved LS
Oppdatert: (05.5.2008)

MANGLERUD STAR HOCKEY
Innkaller til ordinært årsmøte 2008
Tid: Tirsdag 27. mai 2008 kl 19.00-20.00
Sted: Manglerud Barneskoles Auditorium
Saksliste
1. Åpning
Konstituering av årsmøtet
Valg av dirigent
Valg av sekretær
Valg av to personer til å undertegne protokollen
2. Godkjenne innkallingen
3. Godkjenne sakslisten
4. Behandle årsberetning fra Styret
5. Behandle revidert regnskap for MSH
6. Fastsette kontingent for MSH
8. Vedta budsjett for MSH for sesongen 2008
9. Forslag til nye vedtekter
10. Forslag til nytt verdidokument
11. Valg ifølge lovene
12. Innmeldte saker
Innmeldte saker må være skriftlige og innlevert til administrasjonen 8 dager før møtet finner sted.

Saksdokumenter til årsmøtet er tilgjengelig for gjennomsyn på klubbens kontorer fra og med tirsdag 20 mai kl 12:00.

Med hilsen
StyretPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS