Manglerud ishall

Åpningen av Manglerud ishall blir utsatt.

Oppdatert: (12.7.2013)

I forbindelse med en inspeksjon av kjøleanlegget fra Oslo Kommune sin side, ble det 19 juni oppdaget lukt av ammoniakk inne i maskinrommet i hallen. Ytterligere prøver har vist at lukten stammer fra en lekkasje i kjøleanlegget, slik at anlegget ikke kan kjøres uten fare for at anlegget kan bli ødelagt med de konsekvenser som det vil medføre. Oslo Kommune har derfor bestemt at en større del i kjøleanlegget må byttes(Fordamper). Dette er dessverre en del som har en anskaffelsestid på mellom 8-12 uker, samt har en kostnad som gjør at Oslo Kommune må følge regler for anskaffelser i henhold til offentlige anbudsordninger.

Siden Manglerud Star hadde planlagt betydelig aktivitet i hallen fra uke 33(12 august), som starter med vår årlige sommercamp, samt andre aktiviteter i forbindelse med jubileumsåret, medfører dette betydelige problemer for klubben.

Etter diverse møter med Oslo Kommune har vi kommet frem til følgende løsning:

Oslo Kommune vil undersøke muligheten for å overføre en kjøle container fra Furuset Ishall som har et eget anlegg for utendørsbanen på Furuset eller en annen leieenhet. Dette vil rent tidsmessig ikke gjøre at hallen på Manglerud kan åpnes i henhold til kontraktsdato, men anslått åpning tidlig september. Hvis kjøleanlegget på Manglerud skal repareres må anlegget stenges ned igjen, slik at isen må tas senere i sesongen med de ulemper som dette medfører.

Manglerud Star har undersøkt muligheten av å få åpnet andre ishaller i Oslo og etter samtaler med Hasle/Løren, har de stilt seg positive til å åpne deres hall tidligere en det som var forutsatt. I henhold til avtale mellom Oslo Kommune og Oslo Ishockeykrets skulle Manglerud, Gruner og Løren åpne 9 september. Oslo Kommune har stilt seg positive til denne løsningen, men det betyr også at Manglerud Star får en økonomisk belastning for at Lørenhallen åpner tidligere, for å drive vår sommercamp. Men det betyr også at vi er ”eier” av isflaten slik at vi kan leie ut istimer til andre klubber etc.

Da er det bare å prøve å gjøre det beste ut av den situasjonen som har oppstått, for oss som driver med ishockey i Manglerud Star.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS