Styreleder Per-Erik Ingjer

Presentasjon av påtroppende styreleder breddeavdelingen.

Oppdatert: (07.5.2013)



Hei alle sammen!

Jeg heter Per-Erik Ingjer og ble på årsmøtet valgt som styreleder for Bredde i første omgang for ett år. Min tilknytning til Manglerud Star er fra perioden hvor vi ”samlet” kongepokaler samt at jeg gjennom mange år spilte Old Boys hockey for MS. Jeg har også vært instruktør på Hockeyskolen for en del år siden. Hvis det er noen som lurer, så er jeg fremdeles i stand til å gå på skøyter. Jeg har utenom dette fungert som trener for ungdom i fotball og ishockey opp til 17 år. De siste årene har jeg vært i Hasle Løren som Ass. Trener for Geir Hoff som er trener for U-20 landslaget.

I det sivile er jeg nå pensjonist fra SAS som flyger hvor jeg også hadde en administrativ jobb ved siden av flygingen. Når jeg nå går løs på jobben som leder i breddeavdelingen, er jeg klar over at oppgaven med å videreføre arven fra tidligere år hvor MS har levert talenter, som har utviklet seg til topp internasjonale spillere krever noen grep. I henhold til årsmeldingen, ser jeg at vi sliter med tilgang på nok spillere i de yngre aldersklassene.

Det som er gledelig er at Hockeyskolen har begynt å levere nok spillere til klubben etter glimrende jobbing fra lederne av skolen, samt andre som tar seg av rekrutteringen etc. Hockeyskolen er for meg som leder høyeste prioritet siden all vekst i klubben begynner nederst i systemet og det er IFO og hockeyskoler. Dette er selvfølgelig et langsiktig mål, men hvordan vi skal klare å styrke spillerstallen på det enkelte lag er et større problem. Jeg mener at så lenge vi kan tilby et godt sportslig opplegg på lagnivå, kan det hende at vi får tilsig av andre spillere. Jeg ser også at alle våre hockeycamper får glimrende tilbakemelding på alt fra gjennomføring av camper til bespisning etc. Jeg er også meget klar over at uten en entusiastisk oppfølging fra foreldre til å gjennomføre det frivillige arbeid som MS legger ned hvert år, ville vi ikke klart oss.

 Når det gjelder det sportslige opplegget må vi passe på at det enkelte lag følger en ”rød tråd”, og den tråden heter strategisk plan for MS hockey. Den ligger ute på våre hjemmesider og ble senest revidert til årsmøtet. For å følge opp vår strategiske plan som styrer forholdet mellom de enkelte lag samt oppfølging av det sportslige innholdet, planlegger klubben å ansette en Sportslig Leder som skal følge opp dette fra A lag til Hockeyskoler. Fordi om klubbene er delt økonomisk/juridisk mellom A-Lag og U-20, er vi ikke delt sportlig. Vi har også nedsatt et samarbeidsutvalg for klubben hvor leder Elite, leder Bredde samt Asgaut Moe er medlemmer.

I forbindelse med ansettelse av Toivo Suursoo som trener for U-18, ble det presisert at samarbeide mellom A-lag ved Mats Waltin, U-20 og U-18 vil ha et samarbeide som går på spillesystemer samt belastning på den enkelte spiller. Dette blir kanskje den største utfordringen siden vi har for få spillere i nevnte aldersklasser. Vi kan love at det blir satsing for å vise hva som kreves av en toppidrettsutøver. Det er en enkel men knalltøff resept og det er å trene, spise og hvile som er en del av Gode Daglige Vaner.

Hvis noen ønsker det stiller jeg gjerne opp på foreldremøter. Jeg kommer til å være rimelig mye i hallen utover, så hvis noen har lyst til å hilse på så kom gjerne innom kontorfløyen.

Vennlig hilsen

Per-Erik Ingjer

Leder Breddeavdelingen



Print artikkel Skriv ut artikkelen








Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no








Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS