Årsmøte allianseidrettslaget

Dagsorden for Årsmøtet i Allianseidrettslaget Manglerud Star

Oppdatert: (29.4.2013)

Dagsorden og vedlegg for Årsmøtet i Allianseidrettslaget Manglerud Star 2. mai 2013 kl 1900 i Brown Room.
 1. Godkjenne de stemmeberettigede, innkalling, ordstyrer, referent og 2 til å signere protokoll
 2. Godkjenne Dagsorden
 3. Årsberettning Allianseidrettslaget
 4. Årsberettning Stiftelsen kunstgress
 5. Regnskap Allianseidrettslaget
 6. Valgkomiteen v/Åge Jøndal og Bjørn Danielsen
 7. Valg av
 8. Styreleder 1 år
  1 Styremedlem 2 år
  1 Varamedlemmer for 2 år
  2 Valgkommite medlemmer
 9. Valg i stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg
 10. Avsluttning

Årsberetning Alliansestyret Manglerud Star

Regnskap Allianseidrettslaget Manglerud StarPrint artikkel Skriv ut artikkelen
9

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS