Årsmøter i Manglerud Star Ishockey 2013

Årsmøte i idrettslagene Manglerud Star Ishockey (Manglerud Star Ishockey – Bredde og Manglerud Star Ishockey – Elite).

Oppdatert: (17.2.2013)

Årsmøtene avholdes felles for begge idrettslagene og skjer i kafeteriaen i hallen.

Torsdag 11.4.2013 kl 1800

Forslag som det enkelte medlem ønsker å få behandlet på disse årsmøtene må meldes skriftlig og senest innen 2 uker før møtedatoen.

Forslagene sendes pr epost til adresse: kontor@mshockey.no

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Lovnormer for idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkrets/region og særforbund.
(tidligere "Basis-lovnorm") ligger her

Vel møtt på årsmøtet 2013!

StyretPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS