Deling bredde og elite

Beslutning om deling av klubben i bredde og elite

Oppdatert: (17.12.2012)

Da har vi fått godkjent søknaden om delingen av klubben i et breddeidrettslag og ett eliteidrettslag slik som informert om tidligere. Oslo idrettskrets, Norges Ishockeyforbund og Norges Idrettsforbund har sagt sitt og endelig godkjent vår søknad om deling og opptak av nytt idrettslag «Manglerud Star Ishockey – Elite». Det nye idrettslaget har organisasjonsnr 998 618 967. Link til Enhetsregistret (Brønnøysundregistrene) her:

http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998618967

Styret har besluttet at vi nå gjennomfører årets sesong i det «gamle» idrettslaget i og med at vi nå er såpass langt ut i sesongen. Styret vil over nyttår komme tilbake til hvordan den praktiske delingen vil skje og når.

Men det som er viktig er at vi fortsatt har i hodet at vi er Manglerud Star Ishockey og vi skal fortsatt være det selv om vi formelt er delt i 2.

En god og riktig beslutning for oss og som er i tråd med resten av hockeyNorge.

Mvh
Svein Rokseth, Styreleder

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS