MS straffes med poengtrekk

Appellutvalget i NIHF har besluttet å trekke MS 7 poeng i årets 1. divisjonsserie.

Oppdatert: (18.10.2012)

Appellutvalget i NIHF har besluttet å gi Manglerud Star Ishockey 7 poeng trekk i årets 1.divisjonsserie. Beslutningen lyder slik:
"Appellutvalget opprettholder NIHF's vedtak hvoretter IL Manglerud Star Ishockey ble ilagt en sanksjon for unnlatelse av å betale forfalt gjeld til NIHF til rett tid, men finner å redusere sanksjonen til tap av 7 poeng i tabellen for 1. divisjon senior menn sesongen 2012/13. Appellgebyret skal tilbakebetales innen 14 dager til IL Manglerud Star Ishockey."
Saksframstillingen er egentlig godt beskrevet  her på NIHF hjemmesider. Jeg må imidlertid påpeke at vi ikke skyldte andre klubber penger, kun NIHF hvor bl a reisefordelingen var en av fakturaene. Som det også går fram av saken har vi gjennom appellbehandlingen fått redusert dette fra 9 til 7 poeng.

For de som har fulgt med klubben og deltatt på årsmøter etc så vet dere at vi har jobbet tøft med å redusere et større underskudd fra 2-3 år tilbake i tid til å bli et 0-resultat dette året. Det har også vært jobbet hardt foran denne sesongen med å redusere kostnadene våre ytterligere slik at de står i forhold til våre inntekter. Vi benyttet alle likvide midler vi hadde til å betale våre kreditorer iht til en prioritering vi mente var riktig. Det hører også med til historien at en forventet innbetaling som skulle på plass på vårparten uteble og som var den direkte årsaken til at vi kom i denne situasjonen. Nå i ettertid innser vi at  NIHF ikke ble prioritert høyt nok hvilket medførte denne sanksjonen fra NIHF. I ettertid ser vi at resultatet sannsynligvis hadde vært annerledes med tanke på poengtap om vi hadde innfridd krav fra NIHF og latt andre som vi mente trengte midlene mer vente lengre.

Vi erkjenner situasjonen og de faktiske forholdene fullt ut og beklager at vår likvide situasjon har påført NIHF og andre, utfordringer. Det er vi lei oss for.  Men det er det vi mener som er forskjellsbehandling av hockeyklubber vi reagerer på. Gjennom media er vi kjent med at GET-ligaklubber har hatt større underskudd enn oss denne sesongen og på den måten også drevet på kreditors regning. Vi har bl a registrert gjennom media og pressemeldinger at f.eks en klubb har fått 30 000 i bot og er satt under en slags administrasjon av NIHF. Videre er vi gjennom samme kanal kjent med at atter en GET-klubb skulle miste 6 poeng i årets serie, men at dette ble gjort om til en bot. Men altså Manglerud Star blir holdt nede med poengtap. Forstå det den som vil, men rettferdig er det ikke verken sett fra en sportslig side eller fra en klubb-organisatorisk side.

Vi la fram saken vår for Forbundsstyret både skriftlig og muntlig. Den umiddelbare tilbakemeldingen fra FS var at det så ut som at  vi hadde kontroll på økonomien og at årets budsjett virket nøkternt og gjennomførbart. Vi har heller ikke fått noen henvendelser fra Norges Ishockeyforbund etter dette møtet med ønske om ytterligere informasjon/avklaringer.

Alt dette utestående som denne saken handler om er selvfølgelig gjort opp for en god tid tilbake og historie nå. Ja vi har lært, men det er fristende å si at det er bare på det taktiske plan.

Vi skal slåss om til sammen 117 poeng i årets serie og så langt har det gått bra takket være spillerne, treneren og støtteapparatet. En stor takk til dere. 7 poeng er mange poeng å ta igjen selvfølgelig. Men i alle fall er det ikke andre som får disse poengene slik som det ellers er i en del sammenhenger i norsk ishockey hvor man blir fratatt poeng. Jeg tror ikke dette er utslagsgivende for hvem som blir blant de 2 første og nr 3 i årets 1.div.-serie.  La oss slåss for hvert poeng og så skal vi som jobber med organisasjon og økonomi også slåss for å få rammevilkår. Vår målsetning om kvalifiseringsspill og forhåpentligvis opprykk til øverste liga neste sesong, samt vårt 3-årsprosjekt som vi begynte i sommer ligger fast!

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte undertegnede.

Med vennlig hilsen

Svein Rokseth
Styreleder
Manglerud Star ishockey

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS