Nye ressurser inn på markedssiden

Klubben har gjort en endring i arbeidet på markedssiden i klubben. 

Oppdatert: (20.8.2012)

Henning Thoresen  vil sammen med Martin Hansen dra markedsarbeidet videre. Denne nye markedsgruppen vil ledes av Henning og drives framover av Martin. Gruppen vil bli utvidet etter hvert med andre, men dette kommer jeg tilbake til. Tidligere Sport og Markedssjef Jan Gullberg har av personlige årsaker valgt å forlate klubben. Vi er glade for det arbeidet Gullberg har lagt ned i klubben mens han var her og vi vil fortsatt jobbe etter mange av hans ideer. Vi ønsker Gullberg lykke til videre dit han går.

Jeg kommer tilbake til organiseringen av den sportslige delen av organisasjonen.

Fram til det er på plass har de respektive trenerne, sammen med styret, det sportslige ansvaret i klubben.

Vennlig hilsen

Svein RoksethPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS