Iskjører søkes

Manglerud Star Ishockey søker etter flere iskjørere for resten av sesongen 2012/2013.

Oppdatert: (27.11.2012)

Hovedoppgaven vil selvsagt være prepareringen av isen, men det må også påregnes annet forefallende arbeid. Stillingen vil inngå i en skiftordning. For nærmere opplysninger om stillingen, vennligst kontakt driftsansvarlig Odd-Arne Enger på tlf. 960 10291 eller Heidi Bendixen tlf. 934 46 483.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

Mvh
Manglerud Star Ishockey BreddePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS