Vedlikeholdsarbeider i ishallen

Oslo kommune har i år stilt med midler til flere større vedlikeholdsarbeider i ishallen.

Oppdatert: (18.6.2012)

Arbeidene vil i hovedsak bli gjort av vår driftsansvarlige Odd-Arne Enger med hjelp av Arnt Hansen.

De områdene vi har ønsket å utbedre er spillerboksene, sekretariatet og garderobene 3, 4 og garderoben til a-lag. I tillegg har Oslo kommune engasjert et firma til å oppgradere kjøleanlegget.

Spillerboksene vil få nye fastmonterte benker med plass for trenere til å gå bak benkene for å bedre overblikk, nytt dekke på gulvet og nytt sluk. Dette vil være med på å lette renholdet.

Sekretariatet vil få nytt tak, det vil monteres nye ovner på veggen samt isoleres for bedre å holde på varmen.

Garderobene vil få nytt dekke samt nye sluk.

I og med at våre banemenn er dyktige håndverkere vil de lage «hjelpemidler» for bruk på isen. Dette vil være tilgjengelig for alle lagenheter ved oppstart av sesongen.

Er det noen av våre medlemmer som kunne tenke seg å hjelpe til noen kveldstimer – ta kontakt med Odd-Arne på tlf 960 10291.

Mvh
BreddestyretPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS