Medlemspåmelding MS elite

Medlemspåmelding til Manglerud Star ishockey elite.

Oppdatert: (20.4.2012)

Som kjent ble IL Manglerud Star Ishockey delt i 2 idrettslag på ekstraordinært årsmøte i klubben den 19.3.2012. Prosessen med formell opprettelse er i gang. Et ledd i dette arbeidet er at før vi får godkjent opptaket av det nytt idrettslaget «Elite» så må vi ha medlemmer i idrettslaget. Jeg ber derfor om at dere som ønsker å tilhøre IL Manglerud Star Ishockey Elite sier i fra med å melde inn følgende informasjon til kontor@mshockey.no:

Type medlemskap:* (Familiemedlemskap**)/medlemskap/støttemedlem)
Fornavn:*
Etternavn:*
Fødselsdato/år:*
Gateadresse:*
Postnr:*
Poststed:*
Telefonnr:
Epost:

*) Informasjon merket med * er obligatorisk.
**)Ved familiemedlemskap trenger vi lik informasjon om alle fra familien som ønskes skal være medlemmer

De som allerede har betalt medlemskontingent til nåværende IL Manglerud Star Ishockey tiltrer «Elite» gratis naturligvis og skal ikke betale ny kontingent for 2012. For nye medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent til MS i 2012, så vil de bli fakturert 50% av ny medlemskontingent. For priser se http://www.mshockey.no/klubbinfo/medlemskap

NB: Du skal ikke bruke «Påmelding» som du ser i denne linken. Dette er kun
informasjon om kontingentpriser.

De som allerede er medlemmer i nåværende IL Manglerud Star Ishockey, og som ikke melder seg over til Elite vil automatisk bli «overført» til Bredde uten ytterligere kostnad naturligvis. De som ikke ønsker å bli overført til Bredde og heller ikke vil melde seg inn i Elite kan sende epost til kontor@mshockey.no med informasjon om at de ønsker å bli strøket fra medlemsregistret.

Vi håper på at så mange som mulig støtter opp under IL Manglerud Star Ishockey Elite ved å bli medlem/familie- eller støttemedlem.


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS