Årsmøte MS hockey

Årsmøte i idrettslaget Manglerud Star Ishockey 2012.

Oppdatert: (15.4.2012)

Årsmøtet avholdes i kafeteriaen i hallen.

Tirsdag 15. mai 2012 kl 1800

Forslag som det enkelte medlem ønsker å få behandlet på dette årsmøtet må meldes skriftlig innen 2 uker før møtedatoen. Siste frist for innsending av forslag er derfor tirsdag 1.5.2012 kl 1200.

Forslagene sendes pr epost til adresse: kontor@mshockey.no

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt på årsmøtet 2012!

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS