Generalforsamling i Allianseidrettslaget MS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Allianseidrettslaget Manglerud Star.

Oppdatert: (11.4.2012)

Det innkalles herved til årsmøte i Alianseidrettslaget Manglerud Star den 19. april 2012.

Sted for møtet er Brown Room klokken 19.

Dagsorden for Årsmøtet i Allianseidrettslaget Manglerud Star; 19 april 2012 kl 1900.

1. Godkjenne de stemmeberettigede, innkalling, ordstyrer, referent og 2 til å signere protokoll

2. Godkjenne Dagsorden

3. Årsberetning Allianseidrettslaget

4. Årsberetning Stiftelsen kunstgress

5. Regnskap Allianseidrettslaget

6. Valg

Styreleder 1 år (Käthe Bleken)

1 Styremedlem 2 år

2 varamedlemmer for 2 år

2 Valgkomité medlemmer

7. Valg i stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg

8. AvslutningPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS