Ekstraordinære årsmøter

Innkalling til ekstraordinære årsmøter i Manglerud Star den 19.3.2012.

Oppdatert: (05.3.2012)

•    IL Manglerud Star Ishockey kl 1800
•    Allianseidrettslaget Manglerud Star kl 1930

Sted for begge møtene er kafeteriaen i Manglerudhallen 2. etg ved kiosken.

Agenda:
Sluttbehandling av forslaget om deling av Idrettslaget Manglerud Star Ishockey  i en elitedel og en breddedel

Alle medlemmer får dokumentasjon tilsendt pr epost ved henvendelse til kontor@mshockey.no ved å oppgi sin epostadresse.

Ekstraordinært Årsmøte i IL Manglerud Star Ishockey 19.3.2012 kl 1800

Dagsorden:
1.    Godkjenne de stemmeberettigede.
2.    Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.    Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4.    Behandle styrets innstilling til deling av IL Manglerud Star Ishockey i en Breddedel og en Elitedel. Dette innebærer å beslutte nye vedtekter, nytt styre og samarbeidsavtale mellom Bredde og Elite.

Ekstraordinært Årsmøte/stiftelsesmøte  i Allianseidrettslaget  Manglerud Star 2012 19.3.2012 kl 1930

Dagsorden:
1.    Godkjenne de stemmeberettigede.
2.    Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.    Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4.    Behandle IL Manglerud Stars ishockeys innstilling til deling av IL Manglerud Star Ishockey i en Breddedel og en Elitedel. Dette innebærer å beslutte nye vedtekter, nytt styre og samarbeidsavtale mellom Bredde og Elite.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
29







Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no





Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS