Ekstraordinære årsmøter

Innkalling til ekstraordinære årsmøter i Manglerud Star den 19.3.2012.

Oppdatert: (05.3.2012)

•    IL Manglerud Star Ishockey kl 1800
•    Allianseidrettslaget Manglerud Star kl 1930

Sted for begge møtene er kafeteriaen i Manglerudhallen 2. etg ved kiosken.

Agenda:
Sluttbehandling av forslaget om deling av Idrettslaget Manglerud Star Ishockey  i en elitedel og en breddedel

Alle medlemmer får dokumentasjon tilsendt pr epost ved henvendelse til kontor@mshockey.no ved å oppgi sin epostadresse.

Ekstraordinært Årsmøte i IL Manglerud Star Ishockey 19.3.2012 kl 1800

Dagsorden:
1.    Godkjenne de stemmeberettigede.
2.    Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.    Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4.    Behandle styrets innstilling til deling av IL Manglerud Star Ishockey i en Breddedel og en Elitedel. Dette innebærer å beslutte nye vedtekter, nytt styre og samarbeidsavtale mellom Bredde og Elite.

Ekstraordinært Årsmøte/stiftelsesmøte  i Allianseidrettslaget  Manglerud Star 2012 19.3.2012 kl 1930

Dagsorden:
1.    Godkjenne de stemmeberettigede.
2.    Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.    Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4.    Behandle IL Manglerud Stars ishockeys innstilling til deling av IL Manglerud Star Ishockey i en Breddedel og en Elitedel. Dette innebærer å beslutte nye vedtekter, nytt styre og samarbeidsavtale mellom Bredde og Elite.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS