Ny sports- og markedssjef

Serieslutt - kvalifisering og planer neste sesong.

Oppdatert: (29.2.2012)

Som dere allerede har fått med dere så gjenstår det nå bare 1 kamp for oss i serien denne sesongen. Rent sportslig hadde vi nok håpet å ligge et hakk eller to over der hvor vi nå ligger, men slik gikk det ikke. Økonomisk er vi nå så og si i rute ved årsslutt, og årsregnskapet revideres i disse dager for endelig fasit.

For at klubben skal stå bedre rustet både sportslig og ikke minst markedsmessig har vi nå en periode lett etter en kandidat som kan bidra til å løfte klubben på disse områdene. Vi har hatt lengre samtaler med en kandidat, og vi har nå valgt å engasjere Jan Gullberg som klubbens sports- og markedssjef. Jan er svensk statsborger og har mye erfaring både fra sports- og markedssiden i svensk ishockey og næringsliv.

Vi vil komme tilbake med en større presentasjon og intevju med Jan med det første.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS