Ny inndeling av juniorklassene

Det blir endringer i inndelingen av juniorklassene og 1. divisjon senior kommende sesong.

Oppdatert: (17.2.2012)

Det har i lengre tid vært diskutert å endre aldersklassene på juniornivå, samt begrense eller avvikle ordningen med andrelag i førstedivisjon senior. Ulike forslag har vært ute på høring, og forbundsstyret har så langt fattet følgende vedtak:

Fra og med sesongen 2012/13 deles virksomheten for eldste gutteklasser inn i følgende klasser: U15, U16, U18 og U20/U21. 1. divisjon senior reserveres for klubbers 1. lag. Administrasjonen gis i oppdrag å se på spørsmålet om øverste juniorklasse skal være U20 eller U21 og hvilke regler som eventuelt skal gjelde for bruk av overårige. Forslaget legges frem for styret på neste møte. Likeledes legger administrasjonen frem forslag om hvilke retningslinjer som skal gjelde for de forskjellige klassene.

Manglerud Star er positive til de kommende endringene.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS