Status i klubben

Statusrapport fra Manglerud Star ishockey.

Oppdatert: (26.1.2012)

Jeg ser behovet for å informere litt om status i klubben for tiden. Det er viktig for meg at dere som klubbens medlemmer sitter med riktig informasjon slik at dere ikke blir villedet av en del andre utsagn ft bla i sosiale media.

Som idrettslag driver vi med en fullstendig åpen økonomi. Alle som har deltatt på årsmøter eller lest årsmøtedokumentasjon som legges ut på nettsiden vår, har fått informasjon om at vi driver med negativ egenkapital og har gjort det en stund. Dette er altså ingen hemmelighet som klubben har holdt skjult på noen som helst måte som enkelte vil ha det til. De vi med ujevne mellomrom har skyldt penger er leverandører av utstyr, spillere, trenere, medlemmer, agenter etc  og som innimellom har måttet vente på å få betalt. Dette er det altså informert om i flere kanaler. Hvert års regnskap er gjennomgått og  godkjent av revisor, årsmøte, NIHF, NIF, Lotteritilsynet m fl.

Så hvorfor fortsetter vi da å drive til tross for at vi har negativ egenkapital? Jo, fordi vi ser at det går den rette veien. Dvs mot balanse i regnskapet og egenkapitalen. Etter at vi våren 2009 skjønte at ikke alt sto så bra til som det burde, satte vi i gang en “ryddeaksjon”. En opprydding som kuliminerte med et ekstraordinært årsmøte 8.7.2009 hvor regnskapet viste et underskudd på over 1,2 mill kroner. Selv etter dette  “ramlet flere spøkelser ut av skapet” som det var umulig å ettervise tidligere. Det faktiske underskuddet det året var nok nærmere 1,5 mill kroner.

Dette  var et tidspunkt hvor vi kunne sagt at nok er nok og at vi heller burde valgt å gå til skifteretten/begjære oss konkurs. Men etter en replanlegging valgte vi å altså å fortsette. Dette fordi vi så at vi kunne klare det.
Hadde vi valgt konkurs-løsningen så ville dette ha vært ute av verden og noen andre kunne ha startet på ny frisk. Ute av verden også på den måten at ingen av våre kreditorer hadde fått noe som helst penger fordi vi ikke hadde noen midler. Så det hadde ikke vært “5 øre” å fordele. Vi har ingen eiendeler som f.eks kunne gitt noe dividende til kreditorene. Med andre ord altså ikke en krone til spillere, trenere, agenter, reiseselskaper, utstyrsleverandører etc. Jeg kjenner flere “økonomer” som ville valgt en slik løsning. Men det er ikke vår politikk å drive klubben for andres penger uten å endelig gjøre opp for oss. Dette er også forankret i klubbens verdidokument. Vi ønsker å gjøre opp all vår gjeld på en fair måte og med alle kreditorer. Jeg er imidlertid den første til å beklage at ikke alle har  fått sin betaling i tide. Vi er i god dialog med alle som vi fortsatt skylder peneger. Et beløp som stadig blir mindre og mindre.

Status nå ved årskiftet er at vi nærmer oss målet med å komme i balanse. 2011-regnskapet er ennå ikke helt ferdig og det gjenstår også revisorgjennomgang. Men det vi kan se allerede nå er at vi er like ved å ha hentet inn hele dette underskuddet fra 2009. Dvs hvis dette går etter planen, skylder vi ikke penger til noen ved oppstart av neste sesong!

Jeg er den første til å innrømme at dette har “kostet”. Skulle gjerne ha brukt mer av den energien som har gått med til “å holde hodet over vann” på sportslige forhold. Men det er nå slik en gang at økonomi og sportslig satsing må gå hånd i hånd og satsingen må være tilpasset midlene. Jeg er svært glad for å ha kommet dit vi er nå og det må være en drøm for en hver idrettsleder å kunne starte en ny sesong uten negativ egenkapital. Vi er et av de få idrettslagene i Norge dersom vi klarer det.

Vi har heller intent å frykte verken ovenfor skattemyndigheter eller andre offentlige myndigheter når det gjelder betaling og innberetning av skatt, mva, regnskapsskikk etc. Kun et par ganger har vi vært forsinket en dag eller tre med en offentlig innbetaling. Dersom jeg skal tro litt av det jeg leser i media så er vår ishockeyklubb blant de ypperste i den klassen.

Det jeg er mindre stolt av er at vi ikke har klart å betale alle våre skyldnere tidsnok og i henhold til opprinnelig forfall. Men vi har har hatt en god dialog med alle og har hatt avbetalingsavtaler med alle aktuelle.  Men jeg er meget stolt over at klubben har klart den bragden det er å gå fra en stor negativ egenkapital og kanskje over til en positiv egenkapital ved denne sesongens slutt. En kjempetakk til alle som har bidratt i denne positive prosessen.

Mvh
Svein Rokseth
IL Manglerud Star Ishockey
styreleder

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS