Er du klar for arbeid i styret?

Viktige roller i Manglerud Star ishockey skal velges.

Oppdatert: (22.11.2011)

Manglerud star planlegger som kjent å dele klubben i 2 idrettslag. I den sammenheng trenger klubben medlemmer til 2 styrer. Ett til Breddeklubben og ett til Eliteklubben. Dette forutsetter selvfølgelig at Årsmøte i klubben beslutter dette.

Hvis alt går som planlagt vil Eliteklubben bli etablert rett over nyttår og man trenger derfor kandidater til Elitestyret. Nåværende styret fortsetter som styret for hele klubben inntil Elite-klubben formelt er opprettet og godkjent av Norges idrettsforbund. Deretter går det «gamle» styret over som Breddestyret. Men også her trenger man nye kandidater som skal velges en gang på våren 2012.

Styreverv er viktig å få besatt med interesserte og dyktige medlemmer. Valgkomiteen vil gjerne ha kontakt med deg som er interessert i dette. Valgkomiteen består av:

Medlemmer:
Mona Andresen - monaan4@online.no
Glenn Fischer     - glenn@wowhockey.no
Terje Kjersem     - terje.kjersem@getmail.no
Varamedlem:
Lena Bergersen Frenang - lbergersen@no.swets.com

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS