Endring i avgifter

Nye takster for treningsavgift og slipeavgift lagt ut.

Ved Morten Rognaldsen
Oppdatert: (05.7.2011)

Styret har besluttet følgende treningsavgifter for sesongen 2011 / 2012.
Oppdatert liste ligger her.

Slipeavgiften er regulert ned for bedre å reflektere kostnaden forbundet med slipemaskinen men holdt på et nivå som forhåpentligvis gir oss mulighet til å anskaffe en reservemaskin iløpet av sesongen.
Selve treningsavgiften er iår igjen holdt på det samme nivået for de yngste lagenehetene samt at det er kun mindre økninger for de eldre.


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS