Invitasjon til allmøte i IL Manglerud Star ishockey

Tema: Deling av IL Manglerud Star Ishockey i ett breddeidrettslag og ett toppidrettslag.

Oppdatert: (05.4.2011)

Styret trenger et innspill fra medlemmene på dette temaet slik at vi kan forberede en beslutning til idrettslagets årsmøte 28.4.2011.

Det første spørsmålet som ønskes diskutert er rett og slett om vi skal jobbe for en deling eller ikke. Begrunnelsen for å dele er kort og godt det å beskytte breddedelen fra å bli med i en konkurs fordi elite/topp event overforbruker. Vi har flere tilfeller på det gjennom de siste årene. I ishockey var den siste saken for 2 år siden da Comet gikk konkurs. Nå i disse dager opplever vi at våre venner i fotballen (toppfotballen) er begjært konkurs og har dratt med seg breddedelen også hvis dette ikke hadde vært delt i 2 idrettslag.

Det andre spørsmålet er hvis vi sier ja på det første spørsmålet  - så hvor skal grensen settes? Bredde er til og med U19  og Topp/Elite er 1.div og event GET? Her er det flere alternativer og ulike klubber har valgt ulike løsninger. Her ønsker vi ikke i forkant å komme med argumentene, men ønsker at dere tar med dere dem til møtet.

En deling krever også at det etableres en avtale mellom de to idrettslagene på en rekke områder. Vil bare nevne noen her som eksempler; Hvem har ansvaret for driften av hallen? Hvordan skal kioskdriften være og hvordan skal overskuddet derfra deles? Sponsing og reklameplass? Felles administrasjon? Deltakelse på arrangement - fordeling av istid - trenere og masse andre forhold også må reguleres i avtale.

Møtet holdes i Manglerudhallen i kafeteriaen i 2.etg lørdag 9.4. kl 1100-1200.

På vegne av styret

Svein RoksethPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS