Takk til ildsjelene

Styret i MS takker alle de frivillige for innsatsen.

Oppdatert: (31.3.2011)

Styret vil rette en stor takk til dere alle frivillige ildsjeler som er i MS hockey og tar i et tak. Vi vil takke dere alle for den innsats dere har lagt ned i sesongen 2010/2011.

Uten alle dere hadde ikke MS hockey vært den klubben vi er i dag. Styret vil også takke alle lagledere, materialforvaltere, trenere både på is og barmark, økonomiansvarlige, kioskvakter, alle som har deltatt som vakter etc under kamper og sekretariatet for det engasjement og det arbeid dere har gjort for klubben.

Styret vil også berømme Green Army som stiller opp og lager god stemning  i MS hallen og andre haller i Norge.

En stor takk til dere alle fra styret i MS hockey.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS