Årsmøteinnkallelse m/vedlegg

Årsmøte i Idrettslaget Manglerud Star Ishockey 28. april 2011.

Oppdatert: (21.4.2011)

ÅRSMØTE

 I IDRETTSLAGET MANGLERUD STAR ISHOCKEY 2011

Årsmøtet avholdes i kafeteriaen i hallen.

Torsdag 28. april 2011 kl 1800

Forslag som det enkelte medlem ønsker å få behandlet på dette årsmøtet må meldes skriftlig innen 2 uker før møtedatoen. Siste frist for innsending av forslag er derfor onsdag 14.4.2011 kl 1230. Dette er i følge klubbens lover.

Forslagene sendes eller leveres til klubbens styreleder Svein Rokseth på klubbkontoret eller pr epost til adresse: svein@mshockey.no.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt på Årsmøtet 2011! 

Med vennlig hilsen

Svein Rokseth

styreleder

Vedlegg:

Dagsorden

Styrets beretning

Sak 6 forslag 1

Sak 6 forslag 2

Sak 7

Budsjett

Regnskap pr 31.12.2010 med noter
Print artikkel Skriv ut artikkelen
1

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS