Bryn medisinske senter

Ny avtale for medisinske tjenester til IL MANGLERUD STARs medlemmer

Oppdatert: (06.10.2010)

Klubben har i disse dager signert en avtale med Bryn Medisinske Senter(BMS) vedr levereranse av medisinske tjenester til klubbens medlemmer og spillere. Avtalen gjelder alle som er medlemmer av IL Manglerud Star Ishockey. Ikke bare spillere. Den gir 15 % rabatt på alle tjenester BMS leverer enten det er fysioterapi, mauelt terapi, kiropraktik, legetjenester med mer.  Akutte skader garanteres å bli behandlet innen 24 timer.

 

Priser inkl rabatt:

 

 Første konsultasjon 
 kr  476
 Påløpende behandlinger manuelterapeut 
 kr 289,-
 Påløpende behandlinger fysioterapeut 
 kr 255,-
 Deltakelse på bortekamp/hjemmekamp
 kr 850,-
 Oppmøte på trening    
 kr 340,-
Pris på deltakelse på treninger/treningssamlinger avtales med den enkelt fysioterapeut for hver samling.

 

Terapeutene ønsker å delta på foreldremøter etc hvor de kan bidra med sin kunnskap både til spillere og foreldre. Så bare ta kontakt og gjør avtaler.

 

Klubben dekker 1. behandling for A-lagsspillere mot at de henvender seg til klubben og får med seg en rekvisisjon som de tar med seg og leverer til BMS/terapeut. Spiller betaler direkte til BMS og får utgiften tilbakebetalt av klubben mot  innlevering av kvittering. Øvrige behandlinger må dekkes av den enkelte. Her må den enkelte spiller vurdere om han vil bruke sin forsikring til å dekke øvrige behandlinger mot å betale en egenandel (pt kr 1000).

 Bård Andreas Larsen  Manuellterapeut primærkontakt
 47338561 
 Jon Rømoen
 Fysioterapeut  92081641
 Christian Eidem
 Kiropraktor  92655729

Kontaktpersoner hos Manglerud Star er Bjørn Danielsen og Svein Rokseth. Kontaktinfo under OrganisasjonPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS