Allmøte for medlemmer i Manglerud Star Ishockey

fredag 24.9. kl 1700 i kafeteriaen i hallen.

Ved MR
Oppdatert: (23.9.2010)

Som dere har sett i media den siste uken skjer det en rekke ting hos oss som har fanget medias interesse. Skulle gjerne ha informert dere før ting kommer i pressen, men tiden strekker ikke alltid til. For å bøte litt på dette stiller jeg sammen med andre representanter fra styret på et informasjonsmøte for alle medlemmer i klubben for å fortelle dere med egne  ord hva som skjer. Det vil selvfølgelig samtidig være anledning til å stille spørsmål slik at når møtet er ferdig så har alle en så objektiv informasjon som det er mulig å ha.

 

Håper du synes dette er nyttig og at du tar deg tid til å stille.

 

Med vennlig hilsen

 

Svein Rokseth

IL Manglerud Star Ishockey

styrelederPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS