Endring i avgifter

Nye takster for treningsavgift og slipeavgift lagt ut.

Oppdatert: (26.8.2010)

Treningsavgiftene har vært uforandret i flere år nå. Styret har besluttet at
avgiften for de yngste fortsatt opprettholdes som før. For U10-U17 økes
avgiften med kr 250 pr år. Styret har sett på kostnadene til slipeutstyr i
klubben. Prinsippet er at slipeavgiften skal dekke alle kostnader til
slipeutstyr, samt til avsetninger til nytt utstyr etter hvert som det
slites ut. Ut fra denne betraktningen har klubben måtte sette opp avgiften
til kr 275 denne sesongen.

Informasjon om alle treningsavgifter
finner du her.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS