Årsmøte i Allianseidrettslaget Manglerud Star

Innkalling til ordinært årsmøte i Allianseidrettslaget Manglerud Star

Ved MR
Oppdatert: (01.7.2010)

Det innkalles til ordinært årmøte 26. august 2010, kl 19.00. i 2. etg i Manglerudhallen.
Det er viktig at så mange som mulig møter opp.

Sakslistene og saker som skal behandles legges ut her 19 august.

Velkommen!Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS