Årsmøte i Allianseidrettslaget Manglerud Star

Innkalling til ordinært årsmøte i Allianseidrettslaget Manglerud Star

Ved MR
Oppdatert: (01.7.2010)

Det innkalles til ordinært årmøte 26. august 2010, kl 19.00. i 2. etg i Manglerudhallen.
Det er viktig at så mange som mulig møter opp.

Sakslistene og saker som skal behandles legges ut her 19 august.

Velkommen!Print artikkel Skriv ut artikkelen
1

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS