Møteinnkallelse (8.7.2010) m/vedlegg

Ekstraordinært årsmøte i IL Manglerud Star ishockey

Ved MR
Oppdatert: (03.7.2010)

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i IL Manglerud Star Ishockey torsdag 8.7.2010 kl 1800 i Manglerudhallen, 2.etg.

 

Saksliste:

1 Valg av revisor

2 Endelig godkjenning av regnskapet for regnskapsåret 2009 med revisorberetning

-          Det vises til protokoll fra det ordinære Årsmøtet

 
Regnskap korrigert 2009 (PDF)

Årsregnskapet 2009 verifisering juni 2010 (PDF)Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS