Møteinnkallelse (8.7.2010) m/vedlegg

Ekstraordinært årsmøte i IL Manglerud Star ishockey

Ved MR
Oppdatert: (03.7.2010)

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i IL Manglerud Star Ishockey torsdag 8.7.2010 kl 1800 i Manglerudhallen, 2.etg.

 

Saksliste:

1 Valg av revisor

2 Endelig godkjenning av regnskapet for regnskapsåret 2009 med revisorberetning

-          Det vises til protokoll fra det ordinære Årsmøtet

 
Regnskap korrigert 2009 (PDF)

Årsregnskapet 2009 verifisering juni 2010 (PDF)Print artikkel Skriv ut artikkelen
1

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS