Årsmøteinnkallelse m/vedlegg

Årsmøte i Idrettslaget Manglerud Star Ishockey 27. mai 2010.

Ved MR
Oppdatert: (20.5.2010)

ÅRSMØTE I IDRETTSLAGET MANGLERUD STAR ISHOCKEY 2010

 

Årsmøtet avholdes på Manglerud videregående skole, auditoriet 2.etg.

 

Torsdag 27.mai 2010 kl 1800

 

Forslag som det enkelte medlem ønsker å få behandlet på dette årsmøtet må meldes skriftlig innen 2 uker før møtedatoen. Siste frist for innsending av forslag er derfor onsdag 12.5.2009 kl 1230. Dette er i følge klubbens lover.

 

Forslagene sendes eller leveres til klubbens daglige leder Jakob Snilsberg på klubbkontoret eller pr epost til adresse: jakob@mshockey.no.

 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Vel møtt på Årsmøtet!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Svein Rokseth

styreleder

 

Vedlegg: 

  1. Årsregnskap
  2. Budsjett 2010


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS