Dugnad for befolkningen på Haiti

Henstilling fra idrettspresidenten.

Oppdatert: (20.1.2010)

Norsk idrett ved idrettspresident Tove Paule oppfordrer idrettslag over hele landet til å ta aktivt del i de store og små tiltakene som nå settes i verk  i forbindelse med jordskjelvskatastrofen på Haiti. Vi slutter oss selvsagt til denne oppfordringen. En ufattelig katastrofe som jeg tror ingen er i stand til å fatte og forstå omfanget av uten å være der. Det som er helt sikkert er at svært mange lider og trenger hjelp. Både som enkeltmenneske og som en del av en lagenhet kan du bidra på din måte med hjelp. Klubben oppfordrer derfor alle lagenheter og enkeltpersoner til f.eks å starte opp med dugnader, pengeinnsamlinger etc. til støtte for befolkningen på Haiti.

Svein Rokseth
IL Manglerud Star Ishockey styreleder

Tove Paules  hennstilling:

For litt over en uke siden ble Haiti rammet av en enorm katastrofe. Jordskjelvet som bokstavelig talt rystet øystaten i filler, har krevd minst 50 000 liv og millioner av mennesker har fått forandret sin fremtid. Forholdene på Haiti kan lettest oppsummeres som grenseløs nød. Haiti trenger all den hjelp de kan få. Vi i norsk idrett kan også hjelpe til.
Idrettsstyret og jeg oppfordrer idrettslagene over hele landet til aktivt å ta del i alle de store og små tiltakene som nå settes i verk over hele landet. Norsk idrett er "verdensmestre" i dugnad. Nå trenger Haiti denne dugnadsinnsatsen. Vi håper norske idrettslag, enten på egenhånd eller sammen med andre lokale aktører, demonstrerer det fellesskapet vår idrettsbevegelse er tuftet på og som så mange ganger tidligere er vist og dokumentert. Sett idrettslagets preg på det lokale innsamlingsarbeidet.
I forbindelse med tsunamikatastrofen i 2004 viste Idretts-Norge en enorm kreativitet og innsats for å samle inn penger til ofrene. Også denne gangen er det mennesker som er helt avhengige av andres bidrag. Samarbeid med en av hjelpeorganisasjonene som er tilstede og operative i Haiti. Da kan vi være sikre på at alt vi samler inn kommer direkte til nytte.
Vi kan ikke alle være tilstede i Haiti og hjelpe til, men vi kan gjøre det nest beste. Vi kan sette de som er der, i stand til å hjelpe.
Hjelp dem som hjelper. Haiti trenger verdens oppmerksomhet og verdens utstrakte hånd. Også norsk idrett kan og bør bidra.

Tove Paule, IdrettspresidentPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS